Cmentarz Komunalny w Ciechanowie

Stawki opłat brutto za udostępnienie miejsca pod pochówek na Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie na okres 20 lat.
lp. rodzaj grobu opłata
1 miejsce pod grób dziecinny 86,00
2 grób 1 osobowy 270,00
3. 2 osobowy w pionie 367,00
4. 3 osobowy w pionie 529,00
5 4 osobowy w poziomie 756,00
 opłata za miejsce pod groby urnowe
1 ziemny 162,00
2 murowany 238,00
opłata za miejsce w niszy katakumby
1 dla 1 trumny 216,00
2 dla 2 trumien 324,00
  opłata za rezerwację za życia miejsca pod grób  
1 1 osobowy w pionie 270,00
2 2 osobowy w pionie 367,00
3 3 osobowy w pionie 529,00
4 4 osobowy w poziomie 756,00
opłata za rezerwację za życia miejsca pod grób urnowy
1 ziemny 162,00
2 murowany 238,00
pozostałe
1 za dochowanie urny do grobu urnowego 86,00
2 za dochówek urny do grobu 108,00
Do grobów murownych przeznaczonych do pochowania zwłok więcej niż jednej osoby oraz grobów urnowych nie stosuje się oplat za kolejne dwudziestoletnie czasookresy
     
  Opłaty dodatkowe za zezwolenie na budowę  
1 nagrobka na grobie ziemnym 54,00
2 grobu murowanego 49,00
3 nagrobka na grobie murowanym 65,00
4 nagrobka na grobie dziecięcym 38,00
     
  Opłaty za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych
  opłata dzienna za wjazd pojazdów na teren cmentarza
1 samochodem osobowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach 16,00
2 samochodem osobowym z przyczepą 27,00
3 samochodem dostawczym o ładowności do 0,6 t. 38,00
4 samochodem ciężarowym o ładowności od 0,9 do 2,5 t 49,00
5 przechowanie ciała w chłodni do 3 dni 65,00
6 za każdy następny dzień 27,00
7 udostępnienie pieczary zastępczej w celu złożenia trumny ze zwłokami 162,00
8 opłata za przechowanie trumny ze zwłokami w pieczarze zastepczej, za każdą dobe 6,00
Opłata za czynności formalno-prawne i administracyjne
1 czynności formalno prawne zwiazane z obsługą pogrzebu 216,00
2 opłata za pochówek z terminie innym niż ustalony w regulaminie cmentarza 54,00
3 kaucja związana z wykonywaniem prac przy budowie i remoncie nagrobków 500,00
przygotowanie i udostępnienie kaplicy do ceremonii pogrzebowej
1 do 60 min. 54,00
2 do 120 min 108,00
3 za każdą następną godzinę 30,00
  PODANE CENY SĄ CENAMI BRUTTO